Search
Thursday 29 June 2017
  • :
  • :

Tác động của tình dục ở giống cái

Các nhà khoa học Anh phát hiện một loại protein trong tinh dịch ruồi trái cây đực có thể kích hoạt một loạt các phản ứng trong cơ thể ruồi trái cây cái, theo Daily Mail.

Các nhà khoa học tại Trường đại học East Anglia (UEA) tiến hành nghiên cứu phản ứng của ruồi trái cây khi giao phối.

 

Tình dục ở Nữ Giới
Tình dục ảnh hưởng đến giống cái ở nhiều loài, trong đó có con người

Họ nhận thấy trong tinh dịch con đực có một loại protein gây ra các phản ứng ở nhiều gien của con cái. Điều này có thể được nhận thấy ở những thời điểm khác nhau và ở các phần khác nhau ở cơ thể con cái sau khi giao phối.

Giáo sư Tracey Chapman tại Trường Sinh học thuộc UEA, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Một loại protein tình dục trong tinh dịch con đực làm thay đổi khả năng sinh sản, ăn uống, khả năng miễn dịch, giấc ngủ, cân bằng nước và sự cảm thụ tình dục ở con cái”.

Ở nhiều loài, giống đực có sức ảnh hưởng trực tiếp và hiệu quả lên hành vi và hệ sinh sản ở giống cái thông qua hoạt động tình dục.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Proceedings of the Royal Society B.

Đức Trí-TNO

Rate this post