Search
Wednesday 28 June 2017
  • :
  • :

Giảm đau bằng nọc độc của rắn

Các nhà nghiên cứu cho biết nọc độc của một loài rắn nguy hiểm nhất thế giới (rắn độc châu Phi đen – có thể giết chết 1 người trong vòng nửa giờ) thực sự là chất giảm đau tốt hơn morphin.

Giảm đau bằng nọc rắn

Nọc rắn giúp giảm đau

Các tác giả phát hiện các protein trong nọc độc đã chẹn kênh ion, trước khi đặt tên chúng là mambalgin và tinh chế chúng để sản xuất thuốc.

Chuột được tiêm thuốc này đã hồi phục đau nhanh hơn rõ rệt so với chuột dùng giả dược.

Thuốc không tác động tới các thụ thể opioid (là đích nhắm của morphin) nhưng có hiệu quả giảm đau.

Theo Baron, dùng thuốc mới này có thể tránh được các tác dụng phụ liên quan đến morphin, bao gồm nghiện và rối loạn hô hấp.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature.

T. Mai
Theo ANI

Rate this post