Search
Friday 9 December 2016
  • :
  • :

, ,

Bệnh lupus ban đỏ hệ thống

Lupus ban đỏ hệ thống

Lupus ban đỏ hệ thống, hay còn được gọi tắt là lupus (SLE- Systemic Lupus Erythematosus), là một bệnh tự miễn...