Search
Thursday 29 June 2017
  • :
  • :

, , , , , , , , ,

Lợi ích “trăm đường” từ trái nho

Nho chiếm tới 70-80% là nước và một lượng nhỏ đường từ 15-30%. Trái nho có nhiều lợi ích sức khỏe mà...