Search
Friday 28 April 2017
  • :
  • :

, , ,

Thuốc chữa bệnh gút

Bệnh gút là sự rối loạn chuyển hóa chất Purin trong các tế bào cơ thể, tạo ra chất acid uric, khi nồng độ...