Search
Saturday 24 June 2017
  • :
  • :

Bệnh giả gút và gút khác nhau thế nào?

Bệnh gút và bệnh giả gút là bệnh lý do ứ đọng tinh thể muối tại khớp và mô liên kết. Mặc dù có những...