Search
Thursday 29 June 2017
  • :
  • :

,

Bệnh Á Sừng

Tìm hiểu bệnh á sừng

Á sừng là trạng thái lớp sừng chuyển hóa dở dang, tế bào còn nhân và nguyên sinh, chưa chuyển hóa hết thành...