Search
Friday 28 April 2017
  • :
  • :

, , , , , , , ,

Ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng rối loạn kinh nguyệt

Kinh nguyệt không đều (rối loạn kinh nguyệt) ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của người phụ...